Јединица Р 1289/83/1 - Душичина песма самртнице

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1289/83/1

Наслов

Душичина песма самртнице

Датум(и)

  • 1943 - 1946 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист; 30х21 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1890-1951)

Биографија

У Шапцу је завршила основну школу, нижу гимназију и Вишу девојачки школу (1909). У Београду дипломира француски језик и књижевност (1920). Професор у разним школама често отпуштана због припадништва комунистичкој партији. Објављивала песме, есеје и др. у разним листовима и часописима. У литератури су различито навођене године живота и смрти.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Наведене су две године настанка рукописа.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места