Јединица Р 1289/78/2 - Фотографија Бора Ћосић - копија

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1289/78/2

Наслов

Фотографија Бора Ћосић - копија

Датум(и)

  • 1954 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист; 13х9 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1932-)

Биографија

Писац, есејиста и преводилац. Рођен у Загребу, живео је у Београду од 1937. до 1992, када је прешао у Берлин. Написао је око 50 књига, као и неколико позоришних драма, које су са великим успехом игране у београдском Атељеу 212. У Београду је завршио Прву мушку гимназију и студирао филозофију. Уређивао је лист "Млада култура" 1952, ревију "Данас" 1961-1963, часопис "Рок" 1969-1970. Радио је као драматург и уметнички саветник у филмским предузећима "Славија", 1958-1959, и "Авала", 1962-1963. Сарађивао је на документарним филмовима, писао дијалог за игране филмове. Током боравка по Европи, поред целовитих књига објавио је више стотина текстова по новинама и часописима. За роман "Улога моје породице у светској револуцији" добио је за 1970. године (за 1969) НИН-ову награду за роман године. По том роману је снимљен и истоимени филм. Распад Југославије одвео је писца у добровољно изгнанство (најчешће борави у Ровињу и Берлину, док објављује у Хрватској).Написао је око 50 књига, издатих у Србији, Хрватској и Немачкој.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Ћирилица

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места