Јединица Р 1289/35/1 - Фотографија Бошко Станојловић

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1289/35/1

Наслов

Фотографија Бошко Станојловић

Датум(и)

  • 1936 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 лист; 14х9 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1907-1985)

Биографија

Ваздухопловни официр југословенске и британске авијације.

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фотокопија фотографије.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места