Јединица Р 1289/108/1 - Излазак у дан

Подручје идентификације

Сигнатура

Р 1289/108/1

Наслов

Излазак у дан

Датум(и)

  • 1958 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

16 листова (29 стр.); 17х11 cm

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1935-2005)

Биографија

Историјат фонда

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Посвета Кости Димитријевићу

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Чување је неограничено и не планира се излучивање.

Допуне

Не очекују се допуне.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна искључиво у читаоници Посебних фондова Народне библиотеке Србије.

Услови умножавања

У складу са Правилником о коришћењу библиотечке грађе Народне библиотеке Србије.

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

  • Латиница

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

COBISS.SR-ID

10255367

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места