Приказивање 119 резултата

Архивски опис
Архива Сергеја Смирнова
Приказ штампања Види:

Дела, исписи и преписи С. Смирнова

Садржи разне потпуне и непотпуне верзије мемоара и дневника С. Н. Смирнова, исписе и преписе литературе и књига, извештаје о археолошким експедицијама, документе и материјале за издавање књига, преписе рукописа, описе фресака из цркава и манастира...

Смирнов, Сергей Николаевич

Разне верзије и преводи Мемоара С. Н. Смирнова

Разне потпуне и непотпуне верзије мемоара С. Н. Смирнова, писани руком, куцани на машини. Осим оригинала на руском, налазе се и преводи на српски и немачки језик. Садржи и дневник и индекс имена.

Смирнов, Сергей Николаевич

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, оригинал на руском, куцан на машини, потпуни примерак верзија 2

Мемоари Сергеја Смирнова, куцан машином, неповезани листови. Од стр. 431 су напомене.

Смирнов, Сергей Николаевич

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, српски превод куцан на машини верзија 1

Превод мемоара С. Н. Смирнова на српски, куцан на машини, повезан у свеску, са исправкама у и на маргинама текста.

Смирнов, Сергей Николаевич

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, српски превод куцан на машини верзија 2

Превод мемоара С. Н. Смирнова на српски, куцан на машини, повезан у свеску, са исправкама у и на маргинама текста.

Смирнов, Сергей Николаевич

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, српски превод писан руком непотпун примерак

Превод мемоара С. Н. Смирнова на српски, непотпун примерак, писан руком црним мастилом са исправкама аутора.

Смирнов, Сергей Николаевич

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, непотпун српски превод куцан на машини

Непотпун превод мемоара С. Н. Смирнова на српски, куцан на машини, са исправкама у и на маргинама текста.

Смирнов, Сергей Николаевич

Um die Ermordung der Grossfürsten Herum

Превод мемоара С. Н. Смирнова на немачки, куцан на машини, повезан у свеску, са исправкама у и на маргинама текста.

Смирнов, Сергей Николаевич

Um die Ermordung der Grossfürsten Herum - непотпун примерак

Непотпун превод мемоара С. Н. Смирнова на немачки, куцан на машини, са исправкама у и на маргинама текста. . Недостају листови 143-250 (пагинација главног текста).

Смирнов, Сергей Николаевич

Дневник С. Н. Смирнова

Дневник С. Н. Смирнова (Дневники С. Н. Смирнова): Таганрог, 5. 05. 1918-14. 10. 1918. - рукописна свеска.

Смирнов, Сергей Николаевич

Докладъ С. Н. Смирнова читанный въ открытомъ заседанiи Русскаго Археологическаго Общеста въ Королевствѣ Югославiи 11 апрѣля 1940 года по случаю 100-лѣтiя со дня рожденiя Графини Прасковiи Сергѣевны Уваровой

Извештај С. Н. Смирнова читан на седници Руског археолошког друштва у Краљевини Југославији поводом 100 година од рођења грофице П. С. Уварове.

Смирнов, Сергей Николаевич

Докладъ, 13.V 937

О колекцији натписа које су прикупили П. Поповић и С. Смирнов у току археолошке експедиције по указу Краља Александра Карађорђевића.

Смирнов, Сергей Николаевич

Резултати 1 до 20 од 119