Приказивање 9 резултата

Архивски опис
Жицина, Милка
Приказ штампања Види:

Молба Комисији за помиловања Савезног извршног већа

Молба Комисији за помиловања Савезног извршног већа

Одговор Комисије за помиловање на Молбу за помиловање Милке Жицине

Одговор Комисије за помиловање на Молбу за помиловање Милке Жицине

Livret de Famille

Livret de Famille

Молба Секретаријуату за унутрашње послове Београд

Молба Секретаријуату за унутрашње послове Београд

Пресуда Врховног суда НР Србије у предмету Милке Жицине

Пресуда Врховног суда НР Србије у предмету Милке Жицине

Пресуда на име Милке Жицине Окружног суда у Београду

Пресуда на име Милке Жицине Окружног суда у Београду

Пресуда на име Милке Жицине Окружног суда у Београду

Пресуда на име Милке Жицине Окружног суда у Београду

Молба Отсеку за комуналне послове Општине Стари град

Молба Отсеку за комуналне послове Општине Стари град

Признанице од новчаних пошиљци

Признанице од новчаних пошиљци