Приказивање 7 резултата

Архивски опис
Краснов, Николай Петрович
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Белешке С. Смирнова о поступку пред Арбитражним судом

У белешкама се помињу сликари који учествују и осликавању Цркве на Дедињу. Осим записа има и доста бројева, односно рачунања о трошковима хонорара и сл.

Смирнов, Сергей Николаевич

Писмо Виктора Николајевича Шевцова председнику Арбитражног суда

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) да ће потписани прихватити одлуку тог Суда.

Шевцов, Виктор Николаевич

Писмо Виктора Николајевича Шевцова председнику Арбитражног суда

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Николајом Мајендорфом и Борисом Обрасковим.

Шевцов, Виктор Николаевич

Писмо Николаја Теофиловича Мајендорфа и Бориса Ивановича Обраскова председнику Арбитражног суда

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) да ће потписани прихватити одлуку тог Суда.

Мейендорф, Николай Феофилович

Писмо Николаја Теофиловича Мајендорфа и Бориса Ивановича Обраскова председнику Арбитражног суда

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Виктором Шевцовим.

Мейендорф, Николай Феофилович

Писмо Николаја Теофиловича Мајендорфа и Бориса Ивановича Обраскова председнику Арбитражног суда Николају Петровичу Краснову

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Виктором Шевцовим.

Мейендорф, Николай Феофилович

Списи Арбитражног суда

Списи Арбитражног суда у вези спора сликара око надокнаде за рад приликом осликавања Цркве на Дедињу.

Смирнов, Сергей Николаевич