Приказивање 6 резултата

Архивски опис
Мейендорф, Николай Феофилович
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Белешке С. Смирнова о поступку пред Арбитражним судом

У белешкама се помињу сликари који учествују и осликавању Цркве на Дедињу. Осим записа има и доста бројева, односно рачунања о трошковима хонорара и сл.

Смирнов, Сергей Николаевич

Писмо Виктора Николајевича Шевцова председнику Арбитражног суда

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Николајом Мајендорфом и Борисом Обрасковим.

Шевцов, Виктор Николаевич

Списи Арбитражног суда

Списи Арбитражног суда у вези спора сликара око надокнаде за рад приликом осликавања Цркве на Дедињу.

Смирнов, Сергей Николаевич