Приказивање 5 резултата

Архивски опис
Шевцов, Виктор Николаевич Србија
Приказ штампања Види:

Писмо Бориса Ивановича Обраскова и Николаја Теофиловича Мајендорфа Виктору Николајевичу Шевцову

Писмо и нацрт писма. Одговор Б. Обраскова и Н. Мајендорфа В. Шевцову на писмо од 6. фебруара. Нацрт писан графитном оловком и вероватно са сугестијама С. Смирнова, а све у вези спора пред Арбитражним судом.

Образков, Борис Иванович

Писмо Николаја Теофиловича Мајендорфа и Бориса Ивановича Обраскова председнику Арбитражног суда

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Виктором Шевцовим.

Мейендорф, Николай Феофилович

Писмо Николаја Теофиловича Мајендорфа и Бориса Ивановича Обраскова председнику Арбитражног суда Николају Петровичу Краснову

Допис председнику Арбитражног суда (Николају Краснову) у вези спора са Виктором Шевцовим.

Мейендорф, Николай Феофилович