Приказивање 62 резултата

Архивски опис
Приказ штампања Види:

Лична и пословна документа Милана Младеновића

Колекција садржи школске дипломе, сведочанства, обавештења, уверења о раду, статусу, регулисању војног рока, радног стажа, као и апликације за визу и куповини музичких инструмената.

Младеновић, Милан

Здравствена легитимација члана породице војног осигураника

Здравствена легитимација члана породице војног осигураника - Милана Младеновића, издате у Загребу новембра 1958. Команда која је издала легитимацију: ВП 2060 - ЗАГРЕБ.

Младеновић, Милан

Пасош СФР Југославија

Пасош Милана Младеновића, издат у МУП-у Републике Србије - Секретаријат Београд. Важење пасоша било је до 28.8.1996. Серијски број путне исправе био је СА 801894.

Младеновић, Милан

Картица Савеза естрадних уметника и извођача Србије

Картица Савеза естрадних уметника и извођача Србије издата на име Милана Младеновића без датума. Серијски број картице: 3001 21 001184.

Младеновић, Милан

Нацрт писма Управи двора његовог величанства краља

Нацрт писма у којем су се сликари договорили о подели преостале суме за радове у цркви на Дедињу. Исправке на тексту куцаном на машини, мастилом је урадио С. Смирнов. На полеђини је потписан интерни договор сликара о подели новца.

Образков, Борис Иванович

Похвалнице. Сарајево

Четири похвалнице за одлично учење и примерено владање током прва четири разреда у ОШ ”29. новембар” у Сарајеву:а) за први разред -1966. године;б) за други разред - 1967. године;в) за трећи разред - 1968. године;г) за четврти разред - 1969. године.

Младеновић, Милан

Одговор Комисије за помиловање на Молбу за помиловање Милке Жицине

Одговор на Молбу за помиловање којом се подносилац обавјештава да је предмет предат Окружном суду у Београду.

Савезно извршно веће

Потврда Радио Телевизије Београд РТБ

Потврда РТБ-а Милану Младеновићу, којом се потврђује емитовање музике ЕКВ-а у периоду од 22.2.1987. до 22.2.1991. на таласима ”Београда 202”, као и учешће у живом емитовању емисија ”Београда 202 / ХИТ 202”, ”Лето на Ади”, ”Град отвореног срца”. По...

Младеновић, Милан

Здравствена књижица члана породице војног осигураника

Здравствена књижица члана породице војног осигураника - Милана Младеновића, издата у Београду. Команда која је издала легитимацију: ВП 1122-10 - БЕОГРАД.

Младеновић, Милан

Похвалнице. Београд

Две похвалнице за одличан успех и примерено владање у 6. и 7. разреду ОШ ”Бранко Радичевић” у Београду:а) за 6. разред - 1971. године;б) за 7. разред - 1972. године.

Младеновић, Милан

Потврде Удружења музичара

а) Потврда Удружења музичара народне и забавне музике ”Чубура”, издата Милану Младеновићу 21.1.1987. ради увоза музичког инструмента.2) Потврда Удружења музичара џеза и забавне музике Београда, издата 14.12.1992, на лични захтев Милана Младеновића...

Младеновић, Милан

Обавијести

Шест Обавијести о постигнутом успеху на крају полугодишта од 2. до 4. разреда ОШ ”29. новембар” у Сарајеву (1966-1969):а) за 1. класификациони период школске 1966/67.б) за 3. класификациони период школске 1966/67.в) за 1. класификациони период шко...

Младеновић, Милан

Резултати 1 до 20 од 62