Приказивање 5 резултата

Архивски опис
Архива Тадије Костића
Приказ штампања Види:

1 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Архива Тадије Костића

  • Р 352
  • Фонд
  • 1863 - 1927

Фонд обухвата личну архиву свештеника Тадије П. Костића, рукописе његових књижевних дјела, дневник из времена Првог свјетског рата за период 1914-1916, писма као и личне документе. Грађа обухвата период друге половине XIX ст. и прве половине XX ст...

Костић, Тадија

Грађа

Серија обухвата грађу за романе и приповетке, исписе из књижевних дела, разне забелешке из друштвеног живота Ниша, као и грађу за Ратни дневник.

Костић, Тадија

Разно

У овој серији се налазе лична документа Тадије П. Костића (крштенице, дипломе за одликовања, кандидатске листе и сл)

Костић, Тадија

Рукописи

Садржи рукопис романа "У будном сну", одломак из романа "На Горици", незавршену белешку "У женском манастиру - један дан у Хопову", причу "Грех капетана Живиновића" приповетке "Учитељ Ћетко" "...

Костић, Тадија