Приказивање 119 резултата

Архивски опис
Архива Сергеја Смирнова
Приказ штампања Види:

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, српски превод писан руком непотпун примерак

Превод мемоара С. Н. Смирнова на српски, непотпун примерак, писан руком црним мастилом са исправкама аутора.

Смирнов, Сергей Николаевич

Матерiалы для Археологической экспедицiи 1923 года

Исписи из литературе коришћене за припрему археолошке експедиције 1923. године, која, према белешкама, није ни одржана. У прилозима су белешке, крокији и карте.

Смирнов, Сергей Николаевич

Мемоари С. Н. Смирнова 1918-1919, српски превод куцан на машини верзија 1

Превод мемоара С. Н. Смирнова на српски, куцан на машини, повезан у свеску, са исправкама у и на маргинама текста.

Смирнов, Сергей Николаевич

Докладъ, 13.V 937

О колекцији натписа које су прикупили П. Поповић и С. Смирнов у току археолошке експедиције по указу Краља Александра Карађорђевића.

Смирнов, Сергей Николаевич

Црква на Дедињу

Рукописи већином настали у раду на књизи Руске светиње на Дедињу близу Београда. (Русские святыни в ц. на Дедине бл. Белграда). Садржи програм књиге, нацрт пописа илустрација предвиђених за књигу, скице попречног пресека цркве, три верзије рукопис...

Смирнов, Сергей Николаевич

Архитектура - први део рукописа о цркви на Дедињу; верзија куцана машином са исправкама

Верзија рукописа куцана машином са исправкама. Спомињу се руске реликвије које је дала на чување царица мајка Марија Фјодоровна. То су десна руска Св. Јована Крститеља, икона Мајке Божије коју је насликао Јеванђелист Лука, и једна честица Крста Го...

Смирнов, Сергей Николаевич

Евангелiе въ памятникахъ иконографiи, преимущественно византiйскихъ и русскихъ

Препис из дела: Н. Покровскiй, Евангелiе въ памятникахъ иконографiи, преимущественно византiйскихъ и русскихъ, С. Петербургъ, 1892.

Смирнов, Сергей Николаевич

О руским реликвијама

Белешке за књигу о цркви на Дедињу. Спомињу се руске реликвије које је дала на чување царица мајка Марија Фјодоровна. То су десна руска Св. Јована Крститеља, икона Мајке Божије коју је насликао Јеванђелист Лука, и једна честица Крста Господњег.

Смирнов, Сергей Николаевич

Илустрације

Нацрт пописа илустрација предвиђених за књигу о цркви на Дедињу.

Смирнов, Сергей Николаевич

Историски део

Део студије о Цркви на Опленцу који се састоји из два дела. Први део садржи следећа поглавља: Историја Тополе, Историја Опленачке цркве Св. Ђорђа, Историја осталих грађевина на Опленцу и Историја задужбинског имања на Опленцу. Други део насловљен ...

Смирнов, Сергей Николаевич

Преписка између Сергеја Смирнова и Петра Поповића у вези са монографијом Цркве на Опленцу

Преписка се односи на писање монографије о Цркви на Опленцу, као и о проблемима приликом унутрашњег осликавања цркве.

Смирнов, Сергей Николаевич

Резултати 1 до 20 од 119