Приказивање 3 резултата

Архивски опис
Архива Драгомира Иконића Серија
Приказ штампања Види:

Преписка на српском језику

У серији се налазе писма и телеграми које је Иконић размењивао са истакнутим појединцима на српском језику. Највећи део се односи на период Првог светског рата и његову активност у Паризу.

Разно

Обухвата материјале везана за лист La Patrie Serbe током Првог светског рата у Паризу (позивна писма и сл.) као и материјале везане за Иконићеву делатност у Југославенској републиканској странци после рата (прогласи, коментари на програм странке и...