Приказивање 4 резултата

Архивски опис
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Археолошка експедиција 1922. године

Извештај С. Смирнова о резултатима рада археолошке експедиције која је прикупљала материјал за украшавање гробнице Карађорђевића представљен Александру I Карађорђевићу 31. 05. 1923. године.

Смирнов, Сергей Николаевич

Докладъ С. Н. Смирнова читанный въ открытомъ заседанiи Русскаго Археологическаго Общеста въ Королевствѣ Югославiи 11 апрѣля 1940 года по случаю 100-лѣтiя со дня рожденiя Графини Прасковiи Сергѣевны Уваровой

Извештај С. Н. Смирнова читан на седници Руског археолошког друштва у Краљевини Југославији поводом 100 година од рођења грофице П. С. Уварове.

Смирнов, Сергей Николаевич

Докладъ, 13.V 937

О колекцији натписа које су прикупили П. Поповић и С. Смирнов у току археолошке експедиције по указу Краља Александра Карађорђевића.

Смирнов, Сергей Николаевич

Записки о поѣздкѣ 1937 г.

Извештај С. Смирнова са научног путовања 1937. године ради проучавања цркава и манастира по налогу Српске краљевске академије наука. Експедиција је оформљена с циљем да се прикупе копије натписа на фрескама и копије круна царева, деспота и др.

Смирнов, Сергей Николаевич