Приказивање 5 резултата

Архивски опис
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Нацрт писма Управи двора његовог величанства краља

Нацрт писма у којем су се сликари договорили о подели преостале суме за радове у цркви на Дедињу. Исправке на тексту куцаном на машини, мастилом је урадио С. Смирнов. На полеђини је потписан интерни договор сликара о подели новца.

Образков, Борис Иванович

Преписка између Смирнова и сликара који су осликавали Цркву на Дедињу

Белешке, дописи и преписка, већином С. Смирнова са сликарима и који су радили на осликавању Цркве на Дедињу током 1934. године. У центру пажње је спор који се водио пред Арбитражним судом око исплате накнада за рад.

Смирнов, Сергей Николаевич

Списи Арбитражног суда

Списи Арбитражног суда у вези спора сликара око надокнаде за рад приликом осликавања Цркве на Дедињу.

Смирнов, Сергей Николаевич

Судски позив С. Смирнову

Судски позив С. Смирнову у својсту сведока у процесу по кривици Иве Греговића у Окружном суду за град Београд.

Смирнов, Сергей Николаевич

Црква на Дедињу

Рукописи већином настали у раду на књизи Руске светиње на Дедињу близу Београда. (Русские святыни в ц. на Дедине бл. Белграда). Садржи програм књиге, нацрт пописа илустрација предвиђених за књигу, скице попречног пресека цркве, три верзије рукопис...

Смирнов, Сергей Николаевич